Sách Chính Trị - Pháp Lý

Sắp xếp theo:

Luật Thi Hành Án Hình Sự

36,000 ₫
Trợ giá 10,530 ₫

Luật Khiếu Nại - Tố Cáo Thanh Tra

35,000 ₫
Trợ giá 10,238 ₫

Luật Giáo Dục

22,000 ₫
Trợ giá 6,435 ₫

Luật Thi Đua Khen Thường

25,000 ₫
Trợ giá 7,313 ₫

Luật Bảo Hiểm Y Tế

18,000 ₫
Trợ giá 5,265 ₫

Luật Công Chứng năm 2014

18,000 ₫
Trợ giá 5,265 ₫

Luật Hải Quan Năm 2014

20,000 ₫
Trợ giá 5,850 ₫

Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2014

28,000 ₫
Trợ giá 8,190 ₫
-21%

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

38,000 ₫ 48,000 ₫
Trợ giá 7,540 ₫
-21%

Bộ Luật Dân Sự

38,000 ₫ 48,000 ₫
Trợ giá 7,540 ₫

Luật Cán Bộ Công Chức Và Viên Chức

20,000 ₫
Trợ giá 5,850 ₫

Luật Chứng Khoán

28,000 ₫
Trợ giá 8,190 ₫

Luật Sở Hữu Trí Tuệ

38,000 ₫
Trợ giá 11,115 ₫

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

33,000 ₫
Trợ giá 9,653 ₫
-16%

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

27,000 ₫ 32,000 ₫
Trợ giá 6,110 ₫

Luật Hôn Nhân Gia Đình

14,000 ₫
Trợ giá 4,095 ₫

Luật Công An Nhân Dân

12,000 ₫
Trợ giá 3,510 ₫
-23%

Luật quản lý thuế

20,000 ₫ 26,000 ₫
Trợ giá 3,705 ₫
-23%

Mẹ Teresa - Nguồn Sáng Từ Trái Tim

68,000 ₫ 88,000 ₫
Trợ giá 18,200 ₫