PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

I. Các hình thức thanh toán

Tại Vinenmart.vn, việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt: thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery), thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ (Visa/ Mastercard) hoặc thanh toán bằng thẻ ATM nội địa.

II. Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

1. Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi quý khách không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Vinenmart sẽ xác nhận với quý khách qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Vinenmart cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của quý khách thông qua email hoặc tin nhắn SMS

2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thẻ tín dụng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Vinenmart sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, Vinenmart sẽ liên lạc với quý khách để thông báo. Nếu giao dịch thành công, Vinenmart sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.

 

3. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thẻ ATM nội địa trong phần Phương thức thanh toán.

Điều kiện để chọn hình thức thanh toán ATM là thẻ của quý khách đã được đăng ký sử dụng online banking. Vinenmart.vn hiện hỗ trợ thanh toán bằng thẻ ATM cho 33 ngân hàng thông qua cổng thanh toán quốc gia (NAPAS). Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Vinenmart sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán.Nếu giao dịch thành công, Vinenmart sẽ tiến hành xác minh thông tin và thực hiện đơn hàng.

Hướng dẫn thanh toán qua cổng NAPAS